X
GO
nl-NLen-GBpt-PT

Huisregels

 

Welkom in onze praktijk

Om voor patiënten, bezoekers en medewerkers duidelijkheid te creëren en om een optimale en rustige sfeer binnen onze praktijk te handhaven, hebben wij huisregels opgesteld. Wij verzoeken alle patiënten deze regels te respecteren en na te leven. Wij vragen u onze huisregels aandachtig door te lezen.

 

Afspraken

  • Wij verzoeken u vriendelijk om op de afspraaktijd aanwezig te zijn. Indien u te laat komt voor een afspraak loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of zelfs moet worden geannuleerd wegens het ontstane tijdgebrek
  • Afspraken kunnen telefonisch of aan de balie worden gemaakt en/of geannuleerd.
  • Wij doen ons best om de wachttijden zo kort mogelijk te houden, Aangezien wij een zorgverlenende sector zijn, kunnen de behandelingen iets langer duren dan gepland. Helaas kan het hierdoor wel eens voorkomen dat u even moet wachten als er uitloop ontstaat. De uitlooptijd valt op geen enkele manier op de tandarts/mondhygiënist te verhalen. Wij vragen hiervoor uw begrip. Desgewenst kunt u aan de balie informeren naar een eventuele achterstand in de planning.

 

Als wij uw afspraak niet aan u herinneren per SMS of TELEFOON, betekent dit niet dat uw afspraak niet doorgaat. Wij doen ons uiterste best om uw deze service te verlenen, maar bij geen herinnering gaat de afspraak ook gewoon door.

 

Het niet nakomen van een afspraak

  • Indien u een afspraak niet na kunt komen, dient u dit uiterlijk 24 uur van tevoren bij ons te melden.
  • Het kan voorkomen dat u uw afspraak totaal vergeet. Dat is menselijk. De eerste keer zullen we dat ook begrijpen. Indien u drie maal uw afspraak niet nakomt (zonder te annuleren) behouden wij ons het recht voor om u uit te schrijven als patiënt van onze praktijk.
  • Als u meer dan 3 jaar niet geweest bent in de praktijk, concluderen wij dat u geen behoefte meer heeft aan onze zorg. Wij zullen u dan uitschrijven en u dient in dit geval zelf een andere tandarts te zoeken.

Betalingen

  • Basisverzekerden dienen bij ons altijd direct na de behandeling contant of per pin af te rekenen. 
  • Wij adviseren u om de kosten voor uw behandeling van te voren goed uit te zoeken. Uiteindelijk blijft u zelf altijd verantwoordelijk voor uw financiën. 
  • Als u vragen heeft over vergoedingen, dan verwijzen wij u door naar uw eigen zorgverzekeraar.