X
GO
nl-NLen-GBpt-PT

Tarieven

Weten waar u aan toe bent
Wanneer u een grotere tandheelkundige ingreep nodig heeft die meer dan € 150,- kost, krijgt u vooraf een prijsopgave. Op deze manier weet u van tevoren waar u aan toe bent.

Wat wordt door de verzekering vergoed?
Er is verschil in wat vergoed wordt voor kinderen tot 18 jaar en wat vergoed wordt voor volwassenen. Kosten voor de jeugd (met uitzondering van kronen, bruggen en orthodontie) worden volledig vergoed. Het grootste deel van de zorg voor volwassenen valt niet in de basisverzekering. Als u een aanvullende verzekering hebt afgesloten, dan kunt u een vergoeding krijgen per behandeling. De verzekeraar bepaalt welke vergoedingen er zijn. De ene verzekeraar vergoed alle kosten tot een bepaald bedrag, de andere verzekeraar vergoedt een maximale vergoeding per behandeling. Dat kan betekenen dat wanneer een behandeling hoger uitkomt dan de maximale vergoeding, u als patiënt het verschil moet bijbetalen. Kijk dus goed naar de vergoeding voor tandheelkundige zorg in uw verzekeringsvoorwaarden. Vragen hierover kunt u stellen bij uw verzekeraar. 

Kan ik van tevoren uitzoeken hoeveel ik voor de behandeling moet betalen?
Ja. Op onze praktijkwebsite en in de wachtkamer vindt u de tarievenlijst van onze praktijk. De tarieven voor tandheelkundige zorg worden landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dit houdt in dat voor elke verrichting een standaard prijs is afgesproken. 

 

Geen tandartsverzekering?                                                                                                                                                                                           

U dient gelijk na de behandeling contant af te rekenen.

 

Vragen over uw rekening?
Wij zijn in onze praktijk liever met u bezig, dan met onze administratie. Daarom hebben wij de facturering aan Fa-med uitbesteed. Voor vragen over uw nota verwijzen wij u naar de veelgestelde vragen van Fa-med. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u middels onderstaande gegevens contact met Fa-med opnemen.

Algemene betalingsvoorwaarden Fa-med
Het betalingstraject van Fa-med is als volgt:
Voor het betalen van uw nota hanteren wij een betalingstermijn van 30 dagen. U blijft zelf te allen tijde verantwoordelijk voor betaling binnen deze termijn.

U kunt het notabedrag overmaken op bankrekeningnummer 62.70.00.800 ten name van Fa-med B.V. te Amersfoort. Vermeld bij (elektronische) betaling altijd het betalingskenmerk.

Indien wij niet binnen 30 dagen na de notadatum volledige betaling van u hebben ontvangen, sturen wij u een betalingsherinnering welke tevens geldt als ingebrekestelling. Door middel van de betalingsherinnering stellen wij u alsnog in de gelegenheid om het notabedrag binnen 10 dagen aan ons te voldoen.

Indien wij niet binnen 10 dagen na de datum van de betalingsherinnering uw betaling hebben ontvangen, bent u in verzuim. Vanaf dat moment brengen wij kosten in rekening. De extra kosten bedragen 15% van het notabedrag met een minimum van € 40,00 plus de wettelijke consumentenrente.

Uw betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom.

Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening.

Contactgegevens Fa-med
Fa-med 
www.notavanfamed.nl
contactcenter@famed.nl
Algemene vragen: 0900 - 0885 (€ 0,15 per minuut)
Duplicaatnota aanvragen: 0900 - 0882 (€ 1,30 per gesprek)
Bereikbaar op werkdagen van 08:00 - 18:00 uur.